Välkommen till Meritokraterna

STOCKHOLM Om du är intresserad av vårt arbete med att starta Sveriges första meritokratiska parti, kontakta oss gärna på kansliet@meritokraterna.se

WE ARE MERITOCRATS The Meritocratic Party is a centre party with both libertarian and egalitarian values. We believe in a meritocratic democracy with equality of opportunity for all.

Social rörlighet i Sverige

Sverige tillhör en mindre grupp länder i EU där unga fått svårare att komma upp sig i samhället än sina föräldrar. Sverige är även ett av få länder där den sociala rörligheten blivit sämre för såväl kvinnor som män. Om vi inte lyckas med att vända trenden kommer Sverige att få ökade sociala skillnader i […]

Vad är egentligen meritokrati?

Vad är egentligen meritokrati? Själva begreppet meritokrati kommer från latinets meritus, förtjänst, och kratein, styre. Det är ett samhällssystem där meriter – kunskaper, skicklighet, och förtjänster är avgörande för vilka som ska utföra olika uppgifter i samhället. Vi vill se ökad social rörlighet i Sverige – ett land som måste ta till vara på allas […]